WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy rocktopia.pl prowadzony przez firmę KN Krzysztof Nogala ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław NIP: 9150009651 , REGON: 930811135 , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rocktopia.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym rocktopia.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 3. Nie wykluczone, że na stronie sklepu rocktopia.pl mogą występić niezamierzone błędy, które nie mogą być podstawą do roszczeń.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w sklepie rocktopia.pl można składać na stronie internetowej lub poprzez e-mail sklep@rocktopia.pl.
 2. Serwis rocktopia.pl realizuje zamówienia na terenie Polski. Wysyłka poza granice Polski może być zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu szczegółów drogą mailową.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez serwis na stronach sklepu internetowego, umożliwiające weryfikację osoby zamawiającej i potwierdzenie zamówienia.
 4. Serwis rocktopia.pl może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo od 3 do 14 dni w zależności od dostępności towaru w magazynie.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, serwis rocktopia.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 7. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, zmiany sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych i zapłaconych produktów w siedzibie firmy. Wymaga to wcześniejszego ustalenia drogą mailową daty odbioru.

KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszty wysyłki wyliczane i wyświetlane są automatycznie podczas składania zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem tradycyjnym lub internetowym.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

DOSTAWA

 1. Dostawy w sklepie internetowym rocktopia.pl realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Na życzenie Klienta jest możliwa dostawa innym spedytorem, ale wymaga to pisemnego zlecenia przez Klienta oraz uzgodnienia warunków i kosztów dostawy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe - KN Krzysztof Nogala, ul. Paprotna 5 (budynek Inco) 51-117 Wrocław tel. 604 059 081 (od 9:00 do 15:00), sklep@rocktopia.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://rocktopia.pl/prestashop/kontakt Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem (płatności).

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

ODESŁANIE / ZWROT TOWARU

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres  KN Krzysztof Nogala, ul. Paprotna 5 (budynek Inco) 51-117 Wrocław. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Rzeczy ze względu na swój charakter mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą; koszty przesyłek można sprawdzić na stronie Poczty Polskiej - https://cennik.poczta-polska.pl. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas "za pobraniem". Proponujemy skorzystać z przesyłki poleconej lub paczki pocztowej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
wersja elektroniczna formularz_zwrotu.odt , formularz_zwrotu.doc

Adresat: KN Krzysztof Nogala, ul. Paprotna 5 (budynek Inco) 51-117 Wrocław.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy :

numer zamówienia / oferty:

data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :

imię i nazwisko konsumenta:

adres konsumenta:Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data

* Niepotrzebne skreślić.

Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącz-
nie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-
chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny-
mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpo-
częło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

Pełna trreść ustawy u prawach konsumenta dostępna pod poniższym linkiem,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827

Opis procedury reklamacyjnej:


1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem poczty elektronicznej sklep@rocktopia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
KN Krzysztof Nogala
ul. Paprotna 5
(budynek Inco)
51-117 Wrocław

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko,
adres,
adres e-mail Kupującego
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Opcjonalnie można załączyć zdjęcie ewentualnej wady przedmiotu.

2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez serwis rocktopia.pl jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.